Takamaan Kasvu Oy

Lastensuojelun laitos- ja avopalveluita tuottava yksikkö Kouvolassa Korialla

   • arviointijaksot
   • pitkäaikainen sijaishuolto
   • itsenäistymisasunto yksikkömme yhteydessä
   • jälkihuolto

Kumpula – sijaitsee Kouvolassa, Korian kaupunginosassa

   • peruspalvelut Korialla, jonne matkaa 5 km
   • Kouvolan keskustaan 12 km
   • Kotkaan 60 km
   • Lahteen 60 km
   • Helsinkiin 120 km

Kumpulan arviointijaksot ja pitkäaikainen sijaishuolto

Tarjoamme kuntoutusta, huolenpitoa, ohjausta ja tukea seitsemälle avohuollon tukitoimena sijoitetulle tai huostaan otetulle 10 – 18 -vuotiaalle lapselle ja nuorelle. Lapsilla voi olla taustalla vaikeuksia sopeutua rajoihin, lapsen taustalla on kiintymyssuhteen ongelmia tai traumaattisia kokemuksia, koulunkäynti ei suju, perhesuhteet ovat haastavia tai vuorokausirytmiin tarvitaan korjausta.

Nuorten kasvatustyössä pidämme tärkeänä turvallisia rajoja, avoimuutta, säännöllistä vuorokausirytmiä sekä yhteistyötä sijoitetun lapsen/nuoren vanhempien, perheen sekä muiden lähiverkostojen kanssa. Lapset ja nuoret kasvavat aikuisten välisessä vuorovaikutussuhteessa, kasvatus perustuu keskusteluihin ja oman toiminnan arviointiin aikuisen tuella erilaisissa tilanteissa. Järjestämme asiakassuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti myös tukipalveluja tarpeen mukaan.