Tiimi

Yksikössämme työskentelee 1 sosionomi(yamk), 3 sosionomia(amk), 1 yhteisöpedagogi(amk), 1 lähihoitaja ja 3 nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaa. Tiimimme tukena ovat käytössä työnohjaajan palvelut.

Olemme käyneet DDP-terapeuttisen koulutuksen, joka toimii viitekehyksenä kasvatustyössämme. DDP on kehitetty traumaperäisten kiintymyshäiriöiden hoitamiseen ja sillä pyritään korjaamaan vaurioituneita kiintymyssuhteita uusissa, turvallisissa vuorovaikutussuhteissa.

Yhteystiedot

Kumpula

Takamaantie 350
45610 Koria
p. 050 443 2252

Paikkakyselyt ja tiedustelut

Sini Siimes
Kasvatusvastaava
p. 044 532 3556
sini.siimes-tiainen@takamaankasvu.fi

Timo Heikkilä
Laskutusasiat
p. 040 056 7483
timo.heikkila@takamaankasvu.fi