Toiminta

Toiminnan tarkoituksena on tarjota nuorten elämäntilanteen arviointijaksoja sekä pidempiä sijoitusjaksoja haastavissa elämäntilanteissa oleville, yli 8-vuotialle lapsille ja nuorille sekä tukea heidän perheilleen. Yrityksen palvelut on suunnattu Kouvolan sekä lähialueen kuntien sosiaalitoimille, jotka sijoittavat nuoren tietyn jakson ajaksi Kumpulaan. Jakson aikana nuoren ja hänen vanhempiensa/muun perheen kanssa työskennellään tilanteen ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on saada koko perhe työskentelyyn mukaan, jotta nuoren olisi mahdollista palata tilanteen niin salliessa takaisin kotiin.

Syksyllä 2014 aloimme kouluttamaan henkilöstöä ddp-terapeuttiseen kasvatustapaan. DDP on Dan Hughesin kehittämä vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia, joka on kehitetty traumaperäisten kiintymyssuhdehäiriöiden hoitoon. DDP:ssä huomio kohdistetaan lapseen tai nuoreen ja häntä hoitavan aikuisen väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Työskentelyllä on tarkoitus korjata vääristyneitä vuorovaikutusmalleja parantavissa tunne- ja vuorovaikutussuhteissa. DDP-työskentelymallissa pyritään pois sanktiomaisesta kasvatusajatuksesta. Seuraamukset ovat keskustelujen kautta vastuuttamista sekä aikuisen kanssa arjen askareiden tekemistä.

Koko vakituinen henkilökuntamme on saanut ddp 1 tason koulutuksen ja seuraavaksi kouluttaudumme 2 tasolle. Osallistumme valtakunnallisiin ddp-koulutuksiin ja seminaaripäiviin Tampereella kerran vuodessa sekä Laura Andelin kouluttaa/työnohjaa yksikköämme ddp:n tiimoilta kaksi kertaa vuodessa.

Kumpulassa nuoren on mahdollista suorittaa peruskoulun opinnot kotikoulussa, jos koulunkäynti vaatii erityistä huomiota. Yhteistyökouluna ovat pääsääntöisesti toimineet Korian alakoulu ja Elimäen yläkoulu sekä lyhyiden arviointijaksojen ajan nuoren oma koulu, jossa on opintoja suorittanut ennen sijoitusta. Jatko-opintoja on Kouvolan alueella runsaasti tarjolla ja Kouvola on hyvien linja-autoyhteyksien päässä Takamaalta.

Vuosien työkokemus lastensuojelutyöstä, perhetyöstä ja perhekuntoutustyöstä herättivät ajatuksen siitä, miten voisimme parhaalla mahdollisella tavalla olla mukana tukemassa perheitä lasten kasvatustyössä sekä heidän vaikeissa elämäntilanteissaan.  Yksikkömme perustamisesta lähtien olemme korostaneet vuorovaikutussuhteen tärkeyttä kasvatus- ja hoitotyössä ja sen terapeuttista kehittämistä olemme tehneet vuodesta 2014 alkaneen ddp-kouluttautumisen myötä. Vanhemmat ovat tärkeässä osassa sijoituksen tavoitteiden toteutumisessa, toivommekin vanhempien osallistuvan tiiviisti työskentelyyn ja keskusteluihin ohjaajien kanssa.  Tietenkin jokaisen nuoren ja hänen perheensä yksilöllisen tilanteen huomioon ottaen.

Tärkeänä pidämme arjen rutiineja, ne ovat osa terapeuttista kasvatustyötä ja luovat turvallisen kasvuympäristön lapsille; vuorokausirytmin kuntoon saamista, säännöllistä päivärytmiä ruokailuineen, ulkoiluineen ja lepohetkineen. Liikumme ja harrastamme yhdessä, tuemme myös nuoren omaa harrastustoimintaa. Muutoinkin teemme kodin askareita ja elämän arjen asioita yhdessä, niin että jokaisella on mahdollisuus oppia ja tehdä asioita omien kykyjensä ja tavoitteidensa mukaisesti.

Loma-aikoina järjestämme yhteisiä retkiä ja matkoja.